Wraz ze wzrastającym z roku na rok natężeniem ruchu drogowego tragiczny bilans wypadków drogowych jest coraz gorszy. Wypadek w pracy zawodowego kierowcy często tłumaczy się jego przemęczeniem wynikającym z przymusu długotrwałej pracy bez odpoczynku lub pokonywania jednorazowo bardzo długich tras. Kierowcy, zarówno poruszający się w granicach administracyjnych naszego kraju, jak i wykonujący spedycję międzynarodową mają obowiązek poruszania się po drogach z włączonym tachometrem. Obrotomierze, czyli tachometry samochodowe, wykazują ilość obrotów wału korbowego silnika na minutę. Na podstawie analogowego zapisu z tachometru wykazać można także czas pracy kierowcy oraz godziny i okres odpoczynku wymaganego przez Kodeks Pracy. Kierowcy ciężarówek, autokarów wycieczkowych czy dalekobieżnych autobusów PKS są wyposażeni przez przedsiębiorcę w urządzenia tachograficzne i właściwe dla konkretnego modelu tzw. wykresówki, czyli papierowe wkłady, na których zapisywane są obroty silnika oraz ewidencja czasu pracy. Wypadek w pracy za kierownicą, które wynika z przemęczenia oraz łamania zasad Kodeksu Pracy zdarza się coraz rzadziej dzięki obowiązkowi zamontowania sprawnego tachometru. Przewoźnik jest zobowiązany do przechowywania wykresówek co najmniej przez rok kalendarzowy.

Anna Denis