Istnieje cała grupa zawodów, podczas wykonywania których łatwiej o wypadek w pracy niż dla przykładu w trakcie czynności związanych z pracami biurowymi i typowo umysłowymi. Zawody o podwyższonym ryzyku to przede wszystkim wszelkie prace wykonywane na wysokościach. Wypadek w pracy zdarza się zatem dość często na placach budowy i podczas wszelkich innych czynnościach zarobkowych wykonywanych na dużych wysokościach – czyszczenie dużych, przeszkolonych budynków, kominiarstwo, zakładanie billboardów, wymiana dachówek itd. Każdemu, kto ucierpiał podczas wykonywania pracy zarobkowej przysługuje odszkodowanie oraz leczenie finansowane z polisy ubezpieczeniowej. Wypadek w pracy może spowodować okresową lub trwałą niezdolność do pracy, o której orzeczeniu decyduje lekarz.

KGHM POLSKA MIEDŹ bhp gliwice www.rrd.org.pl