Państwowa Inspekcja Pracy wprowadziła w 2009 roku program „Szanuj życie – bezpieczna praca na wysokościach”. Wypadek w pracy na dużych wysokościach bardzo często kończy się dla budowlańca tragicznie. Szacuje się,  że co drugie śmiertelne zdarzenie na placu budowy przytrafia się nowo zatrudnionemu pracownikowi. Program „Szanuj życie – bezpieczna praca na wysokościach” polega na przeprowadzaniu inspekcji bezpieczeństwa na konkretnej budowie wraz ze wskazaniem wszelkich niedociągnięć i rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo pracowników. Kiedy zastosowane zostaną wszelkie wskazówki tak, aby żaden wypadek w pracy na wysokości nie mógł się zdarzyć, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy kontroluje wprowadzone zmiany w zakresie bezpieczeństwa wykonywania czynności zawodowych i wystawia budowie specjalne świadectwo pozytywnego ukończenia programu. Każdy przedsiębiorca z branży budowlanej może zgłosić swoją budowę do programu w okręgowym Inspektoracie Pracy. Od momentu uruchomienia projektu inspektorzy skontrolowali już i zapewnili bezpieczeństwo na kilku tysiącach placów budowy w całej Polsce.